Неділя, 05.07.2020, 19:20
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2016 » Червень » 16 » Звіт директора школи
22:39
Звіт директора школи

ЗВІТ

 

ДИРЕКТОРА МАРІОГЛО З.І.

КЗ КОР «БОЯРСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА – ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ»

ЗА 2015 -2016 Н.Р.

Звіт директора КЗ КОР «Боярська спеціальна ЗОШ- інтернат  І-ІІ ст.» про свою діяльність на посаді протягом 2015-2016 навчального року

 

1. Загальна інформація про школу.             

 

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

  Відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» КЗ КОР Боярська спеціальна  загальноосвітня школа- інтернат І-ІІ ступенів за змістом реабілітаційних заходів належить до установ психолого – педагогічної реабілітації  та здійснює комплексну реабілітацію дітей.

Проблема дітей з вадами зору є досить актуальною для України. Український державний науково – дослідний інститут медико – соціальних проблем наводить дані про те, що патологія зору є однією з найбільш розповсюджених в структурі захворювань дітей. Внаслідок демографічних показників, під впливом комплексу економічних, соціальних, екологічних та інших факторів збільшилась кількість дітей – інвалідів із вадами зору. Має місце тенденція до зростання уродженої патології очей, що підтверджується прогностичними розрахунками.

 Для успішного входження таких дітей у суспільство виняткового значення набуває навчання.

 Педагогічний колектив нашого навчального закладу працює над розв’язанням завдань реабілітації та адаптації дітей у соціумі. У школі створені сприятливі умови для розвитку і формування особистості з вадами зору.

Авторитет закладу визначається внутрішньою культурою. Шкільна культура є сукупність традицій та ритуалів. Англійці кажуть: «Хороший той навчальний заклад, у якого старі стіни». Передусім це традиції, які гнучко вписуються в шкільну культуру.

 

 

 

2. Кадрове забезпечення.

У 2015-2016 навчальному році штатними працівниками КЗ КОР «Боярська спеціальна  загальноосвітня школа- інтернат І-ІІ ступенів» була забезпечена на 100%. В школі працювало 33 педагоги і 30 обслуговуючого персоналу. За якісним складом педагогічні працівники розподілились так:

- методистів - 2;

- старших учителів – 11;

- старших вихователів – 1;

- вчителів та вихователів з вищою категорією – 19;

- з 1 категорією - 2;

- з 2 категорією – 6;

- спеціалістів – 1;

- бакалаврів – 2;

- дефектологів - 17

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Всі педагоги школи пройшли навчання інформаційним технологіям за програмою «Іntel «Навчання для майбутнього». Вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес.

 

3. Методичне забезпечення:

Система методичної роботи у Боярській спеціальній загальноосвітній школі- інтернаті І-ІІ ступенів будується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника. У  2015-2016 навчальному  році  шкільний колектив  працював  за  традиційною  структурою  методичної  роботи:  самоосвіта,  педради,  виробничі  наради,  методичні  об’єднання  за  суміжними  дисциплінами,  індивідуальні  та  групові  консультації, школа молодого вчителя,  психолого-педагогічні та тифлопедагогічні   семінари   тощо.

Згідно з річним планом роботи на 2015–2016 навчальний рік педагогічний колектив працював над  проблемою: «Розвиток навичок здорового способу життя  слабозорих школярів».

 Впродовж року вчителі узагальнювали набутий досвід, керуючись методичними рекомендаціями щодо проблеми.

Основні завдання, над якими працювала школа:

 1. шляхи підвищення ефективності навчально - виховної роботи;
 2. забезпечення та зміцнення психічного та фізичного здоров’я  учнів;
 3. формування національної свідомості та активної життєвої позиції учнів;
 4. апробація та впровадження освітніх технологій.

На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи на початку навчального року була створена методична рада школи у такому  складі: директора школи Маріогло З.І. (голова методичної ради), заступника директора з навчальної виховної роботи Темченко В.П. (заступник голови методичної ради), голови м/о вчителів початкових класів Волосок Л.В., голови м/о вчителів гуманітарного циклу Гречухи Г.М., голови м/о вчителів природничо-математичного циклу Богдан А.І., голови методичного об єднання класних керівників Жили В.П. Методична рада працювала над реалізацією даних проблем і завдань.   Домінуючою формою методичної роботи в закладі були засідання методичних  об’єднань  вчителів  за  фахом.

Робота над методичними проблемами активізувала форми методичної підготовки кожного вчителя, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів. Традиційним стало проведення методичних оперативних нарад. Саме вони дають можливість своєчасно вирішувати завдання, що виникають у процесі роботи.

Індивідуальні форми методичної роботи з педагогами школи включали наставництво, консультування, взаємовідвідування занять і позакласних заходів, самоосвіту педагогів. Завдяки ефективній організації роботи методичних об’єднань  вчителів  за фахом, співпраці наставників і молодих колег щорічно зростає професійний фаховий рівень педагогів. Адміністрація закладу детально вивчила систему роботи вчителів, які атестувалися в поточному навчальному році. Під час проведення атестації було проведене здійснення експертного оцінювання якості роботи з різних питань адміністративного контролю закладу. Адміністрація школи намагалась дотримувалась норм управлінської етики, враховувала самооцінку вчителів, оцінку батьків та учнів для формування констатуючої атестаційної оцінки. Звіти вчителів заслуховувались на засіданнях педагогічних рад.

Особлива увага в школі приділялася інноваціям, що спрямовані на розвиток особистісно зорієнтованого навчання, впровадження комунікаційно-інформаційних технологій та інтерактивних методів навчання, національного й морального виховання учнів.

Згідно з річним планом роботи школи, з принципами й положеннями нормативних і директивних документів про освіту, науково-методична робота спрямовувалась на забезпечення психолого-педагогічного супроводу особистісно орієнтованого навчання і виховання, забезпечення відповідної підготовки вчителів, здатних успішно втілювати в життя особистісно зорієнтовану творчу педагогіку, виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію особистості.

У школі протягом 2015–2016 навчального року працювали такі методичні  об’єднання:

 • вчителів гуманітарного циклу;
 • вчителів природничо-математичного циклу;
 • вчителів початкових класів;
 • класних керівників;
 • школа молодого вчителя.

          Робота методичних об’єднань планувалася,  виходячи з потреб й інтересів учнів і   учителів а також виходячи із проблем школи:

 • актуальність проблеми самовдосконалення учнів  та організація їх самостійної роботи;
 • диференційований підхід у роботі із слабозорими учнями  початкових класів;
 • засоби навчання;
 • форми навчання;
 • формування здорового способу життя;
 • ознайомлення з інноваційними технологіями – передовим педагогічним досвідом;
 • формування національного світогляду на уроках ;
 • позакласна робота як засіб виховання любові до українського  побуту;
 • спільна робота школи та сім᾿ї щодо профілактики правопорушень;
 • нові технології виховного процесу. Форми групової роботи з дітьми;
 • патріотичне виховання учнів у системі виховної роботи в навчальному закладі;
 • сучасні комунікації та інформаційні технології.

Один  раз  на  семестр  аналізувалася  робота методичних  об’єднань  за  фахом. Методичний кабінет поповнився новими матеріалами: тематичними розробками вчителів, доповідями на засіданнях МО. Також протягом року відбулися психолого-педагогічні та тифлопедагогічні семінари .

     У школі складено перспективний план курсової перепідготовки вчителів, на підставі якого кожний учитель обов’язково один раз на 5 років проходить курси  підвищення кваліфікації. Паралельно з курсовою перепідготовкою широко застосовувались можливості самоосвітньої діяльності: кожен педагог займався самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який містить вимоги щодо опрацювання післякурсового завдання. У систему методичної роботи включено заходи, що сприяли підвищенню кваліфікації: конференції,  семінари, педагогічні ради, презентації перспективного педагогічного досвіду, консиліуми та інше.

         На протязі року педагоги школи впроваджували такі засоби педагогічної діяльності, які були взаємопов’язані за змістом,  завданнями, дозуванням навчального матеріалу, методичними прийомами роботи із слабозорими учнями та розвитком у них необхідних  умінь і навичок.

         Протягом року вчителями – предметниками були проведені цікаві предметні тижні, вечори, на яких у доступній формі діти отримували потрібну інформацію і позитивний психологічний заряд.

Успішно   пройшла  у  2015–2016  навчальному  році  атестація  педпрацівників.  Усі  вчителі  реально  оцінили  свої  можливості,  тому  і  шкільна,  і  обласна   атестаційні  комісії  задовольнили  прохання,  викладені  у  заявах  на  атестацію. 

        Таким чином, методична робота, проведена у Боярській спеціальній загальноосвітній школі – інтернаті І-ІІ ступенів  у 2015-2016  н. р. була спрямована на підготовку педагогів як грамотних, творчих учасників навчально-виховного процесу, озброєних ефективними методичними прийомами, готових здійснювати якісну освітню діяльність в напрямку особистісно зорієнтованого навчання і формування соціально-активної особистості учня.

5. Аналіз виконання навчальних програм.

З метою перевірки виконання навчальних планів і програм протягом навчального року проведені співбесіди з вчителями, перевірені класні журнали, проведено перевірку виконання уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, лабораторних, контрольних робіт і тематичних оцінювань.

Календарні плани були складені з урахуванням забезпечення ба­зового рівня освіти, вікових особливостей учнів. Дотримано норми і строки проведення тематичних контрольних та лабораторно-практичних робіт, уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, екскурсій.

Навчальні програми виконані за кількістю про­ведених уроків. Графік контрольних робіт виконано. Перевірені кален­дарно-тематичні плани, навчальні програми та записи на сторінках предметів у класних журналах.

Тематичні оцінювання проводяться у різних формах, а саме: тести, контрольні роботи, усні опитування, практичні роботи, захист рефератів, семінарсько-практичні заняття.

За результатами перевірки встановлено, що станом на 29.05.2015 року інваріантна та варіативна складові частини навчальних планів виконані, про що видано відповідний наказ по школі.

6. Виховна та позакласна робота.

У 2015-2016 навчальному  році у КЗ КОР «Боярська спеціальна загальноосвітня  школа – інтернат І-ІІ  ступенів» виховна  діяльність була  спрямована на реалізацію  законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”. Головна увага приділялася  формуванню особистості учня, розвитку його  здібностей і  обдарувань, забезпеченню результативності  та  якості виховного    процесу, вихованню свідомого ставлення до здоров’я, як найголовнішої соціальної   цінності, формуванню гігієнічних  навичок і засад здорового способу життя, збереженню і зміцненню фізичного та психічного здоров’я учнів.

      Вчителі і вихователі школи прагнули  зробити   шкільне життя змістовним, насиченим, цікавим. Нашим завданням є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя,  формування моральних цінностей. Педагоги нашої школи прагнуть зробити життя дітей в школі - інтернаті розвиваючим,   змістовним, цікавим. В зв’язку з цим у школі склалася налагоджена система виховної роботи.

         Головною метою національного виховання учнів школи – інтернату є формування особистих рис громадянина української держави, почуття громадської гідності, поваги до символіки держави, любові до своєї Батьківщини, рідної культури, мови, національних свят і традицій.

         Позакласні заходи, до яких старанно готувались і педагоги і діти, виховували характерні ознаки духовної людини: доброту, щирість, справедливість, взаємоповагу.

      застосування особистісно – орієнтованого й диференційованого  підходів;

- застосування на практиці інноваційних технологій;

- посилення уваги до корекційної роботи з учнями, планування роботи з   ними;

- корегування роботи в системі  вчитель – учень - батьки.

     Наша школа покликана стати тим місцем для особистості учня і вчителя, де буде духовно збагачуватись кожний учасник навчально – виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій внесок у національно – культурне відродження України.

     На сучасному етапі розвитку суспільства педагогічний колектив школи, розуміючи потребу докорінного переосмислення виховної системи насамперед виходить з таких позицій:

     Школа  -  навчальний заклад, покликаний відповідати потребам  стану сучасного розвитку України;

     Школа має бути конкурентноздатною,  престижною, а це можливо лише в режимі неперервного розвитку і творчого  пошуку, прогресивних технологій, методик зростання професіоналізму на педагогічному та управлінському рівнях.

     Педагоги школи постійно шукали нові методи для підвищення мотивації навчання учнів

      Вирішуючи ці завдання школа має забезпечувати різні види діяльності в широкому спектрі позакласної сфери гурткової, спортивної художньо – естетичної роботи, максимально сприяючи  розвитку і самовизначенню особистості дитини.

     Розв‘язання поставлених завдань можливо лише в атмосфері доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності на всіх рівнях шкільного педагогічного простору.

      Важливе місце виховної діяльності школи посідає управління навчально – виховним процесом.  У нашій школі – це чіткий розподіл обов’язків між адміністрацією та всіма членами педагогічного колективу. Творча співдружність із позашкільними закладами, використання ініціативи громадських організацій, залучення учнівського самоврядування - тобто чіткий розподіл праці та встановлення функціональної залежності між усіма педагогічними системами та підсистемами.

     З метою забезпечення відповідності діяльності школи державним стандартам  та надання допомоги вчителям  у підвищенні рівня виховної роботи у школі постійно здійснюється управління та внутрішкільний контроль за виховною роботою.

     Аналізуючи стан виховної роботи  школи варто сказати, що пріоритетними на сучасному етапі є:

 • реалізація науково – пізнавального потенціалу;
 • використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально – виховному  процесі;
 • збереження морального, фізичного та психічного здоров’я дітей;
 • виховання патріотизму, громадських якостей особистості;
 • розвиток у дітей творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей.

    Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директорі,  на засідання педагогічної ради, методичні об’єднання та наради класних керівників.

     Виконуючи основні завдання виховання учнів у школі, спільно з педагогічним колективом використовуємо різноманітні форми і методи роботи: години спілкування, бесіди, свята, зустрічі, екскурсії, конкурси, огляди, акції, виставки.

     Методоб‘єднання вихователів, постійно вдосконалюючи свою роботу, сприяє професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулює творчість класного керівника і вихователя , які ведуть  пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи, формування гуманістичних цінностей у системі виховної роботи.

     Планування виховної роботи школи – важлива умова її спільної діяльності. Плануючи виховну роботу, спільно з адміністрацією школи, класними керівниками, учителями - предметниками, активом учнівського самоврядування, складаємо декілька видів планів із виховної роботи.         Інформаційні технології мають сьогодні пріоритетні значення в усіх сферах діяльності, визначають розвиток суспільства завтрашнього дня. Розуміючи важливість впровадження інформаційних технологій, адміністрація школи створює належні умови для комп’ютеризації навчального закладу. Використання комп’ютерних технологій у виховній роботі підвищують  її ефективність.

     Виховна система нашої школи – це складна психолого – соціо – педагогічна сукупність, яка охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, позаурочне життя дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами школи – інтернату  .

     Саме школа – інтернат зацікавлена у позитивному розвитку особистості школяра. Ось чому викликає тривогу збільшення кількості дітей з девіантною поведінкою. Корекційно - виховна робота об’єднує зусилля адміністрації школи, психологічної служби, класних керівників, вихователів. Усвідомлюючи важливість радикальних змін у всіх сферах життя у нашій школі діє система профілактичної роботи з попередження правопорушень.

     Успіх спільної діяльності педагогів і батьків великою мірою залежить від глибокого знання  педагогом учнів,  їхніх родин, і тому у школі практикується детальне знайомство з родинами.

    Перед сучасним навчальним закладом і перед нашим зокрема виникає чимало проблем, але найболючіші з них - негативні прояви асоціальної поведінки учнів, що є соціальною загрозою і потребує наполегливої боротьби з ними.

        Педагогічним колективом школи проводилась велика робота з формування здорового способу життя, забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров”я, формування фізичних здібностей. Проводиласьтакож значна робота з профілактики наркоманії та паління серед підлітків.

 Вирішення завдань попередження вживання алкогольних напоїв , інших    шкідливих звичок  в учнівському середовищі реалізується під час   вивчення предмету ОБЖД, а також у таких заходах:

   -   зустрічі вихованців школи - інтернату  з районним лікарем –

    наркологом (два рази на рік);

   - профілактична робота медичного персоналу школи щодо    попередження шкідливих звичокшколярів: випуск санбюлетнів, лекції, бесіди;

 - використання вихователями спеціальної  науково - методичної літератури із зазначеного питання для бесід та виховних годин;

 

-  проведення класних батьківських зборів із питань профілактики вживання учнями алкогольних напоїв, запобігання проявів побутового пияцтва серед дітей та підлітків;

 

 -  організація та проведення тренінгів психологом школи – інтернату на тему: “Я обираю життя”.

        Серед заходів превентивного виховання,  яке передбачає попередження злочинів і злочинності серед дітей, заслуговують на увагу бесіди, лекції, індивідуальна робота.

Цікавими формами роботи були наповнені місячник антитютюнової та антиалкогольної пропаганди, бесіди з учнями класів про небезпеку вірусних простудних захворювань, місячник протипожежної безпеки,  бесіди з учнями «Небезпека на льоду», заходи до тижня  знань з основ безпеки життєдіяльності, тренінги у класах «Здорові звички – здоровий спосіб життя», кінолекторій «Правда про алкоголь та тютюн», весняна спартакіада, присвячена Всесвітньому дню здоров’я,  лекторій «Ти і твоє здоров’я», бесіда з учнями про небезпеку купання у забруднених водоймах, проведення бесід із техніки безпеки з метою профілактики нещасних випадків під час оздоровлення на літніх канікулах. Велика увага класних керівників та вихователів  приділялась питанню шкідливих звичок. Постійно проводяться бесіди з питань безпеки життєдіяльності, профілактики різних видів захворювань.

Напрямок «Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей» був реалізований у виховній роботі наступним чином. Сплановані та проведені такі заходи: виховна година, присвячена Дню пам’яті героїв Крут, класні години до Міжнародного Дня пам’яті жертв Холокосту, година спілкування «Вам захищати батьківщину», присвячену Дню захисника Вітчизни, спортивні змагання до Дня захисника Вітчизни, Святкові виховні години «8 Березня – свято весни, краси, ніжності, жіночності». Проведено заплановані батьківські збори та індивідуальні бесіди з батьками з питань виховання, успішності, поведінки учнів, надано рекомендації батькам  щодо методів виховання у сім’ї. Проведено обстеження умов життя дітей із неблагополучних сімей.

Ціннісне ставлення до природи реалізується через ряд заходів екологічного напрямку. Так учнями школи разом із вихователями  та вчителями  

 

здійснювались зачистки території школи та пришкільної території від сміття. Діти разом із вчителями  брали активну участь у таких акціях: «Турбота про птахів» (підготовка до зустрічі пернатих друзів - виготовлення шпаківень, годівниць), «Охорона довкілля», акція з благоустрою "За чисте довкілля".

У виховній роботі мало місце формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави. В школі постійно вшановувались історичні пам’ятні дати:  День Соборності України - «Соборна мати Україна одна на всіх, як оберіг», «З чого починається Україна»,  «Дотримання  законів України – обов’язок кожного громадянина», заходи, присвячені трагедії на ЧАЕС, мітинг – реквієм, присвячений Дню Перемоги «Ніщо не забуте, ніхто не забутий».

.

 

Учнівське самоврядування здійснювало контроль за виконанням учнями Статуту школи в частині дотримання вимог щодо відвідування школи, поведінки учнів на перервах, чергування учнів, виконання домашніх завдань. Також на органи учнівського самоврядування були покладені такі  обов’язки, як допомога в організації та проведенні культурного відпочинку учнів, спортивних заходів, випуск стінгазет, організація взаємодопомоги в навчанні, шефство над молодшими школярами.

 

     В школі була організована робота із збереження  підручників. Бібліотекар разом із учнівським активом проводила рейди з перевірки стану збереження  учнями  підручників у рамках акції «Живи, книго!».

    Індивідуальна робота займала важливе  місце у роботі  з учнями в кожного класного керівника. Вона була спрямована на тих дітей, яким не підходять групові форми роботи і які потребують  диференційованого підходу. Робота з важковиховуваними дітьми сприяла профілактиці правопорушень. Так в  2015-2016 н. р. не було зафіксовано жодного правопорушення.

 

     Результатами виховної роботи школи стало свідоме ставлення учнів до навчання, високий рівень сформованості моральних принципів, гуманістичний характер стосунків між учнями,  почуття поваги до батьків, свого родоводу, старших за віком, історії рідного народу, краю, оптимально можливий для даного віку учнів рівень національної свідомості, гарний розвиток та загартування юнаків і дівчат, усвідомлення основних екологічних проблем регіону, сформованість особистої відповідальності за збереження і примноження природних багатств рідного краю, зовнішній вигляд школи, порядок та чистоту, дбайливе ставлення учнів до шкільного майна.

 

7. Правовиховна робота.

У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

- тематичні загальношкільні лінійки та класні години;

- лекції, бесіди на правову тематику;

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів;

- уроки правознавства;

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;

- відвідування педагогами проблемних сімей вдома.

Практичним психологом школи  регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови.

        Психологічна служба школи проводила роботу з вивчення психологічних особливостей учнів із вадами зору:

 1. Індивідуальна та групова психодіагностика, індивідуальне консультування учнів, працівників, батьків.
 2. Психологічна освіта.
 3. Зв’язки з громадськістю, з органами виконавчої влади та громадського самоврядування за місцем проживання школярів.
 4. Робота шкільної ПМПК.
 5. Психологічна просвіта, семінари.

 

 

8. Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

•  позбавлених батьківського піклування – 2;

• інвалідів – 10;

• чорнобильців – 20;

• дітей з багатодітних сімей –10.

Ці діти постійно перебувають у центрі  уваги адміністрації школи за такими напрямками:

 1.  Забезпечення дітей - інвалідів корегуючими пристроями.
 2. Придбання канцелярського приладдя та спеціальних зошитів.
 3. Якісне харчування дітей.
 4. Забезпечення дітей - сиріт та позбавлених батьківського піклування  необхідним одягом, взуттям, засобами особистої гігієни тощо.
 5. Оздоровлення протягом канікул.

9. Профорієнтаційна робота.

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у Боярській спеціальній загальноосвітній школі – інтернаті І-ІІ ступенів  здійснюється під час навчально-виховного процесу, а саме: виховання трудових навичок у школярів на уроках трудового навчання та під час прибирання території, розширення знань про професії на виховних заходах, зустрічах з людьми різних професій, екскурсіях на виробництва.

      Активно в цьому році пройшов тиждень профорієнтаційної роботи. У ході тижня були проведені цікаві за інформаційним насиченям заходи. Великий інтерес викликали у школярів екскурсії до Київського центру вибору професії.

     Серед основних заходів із трудового навчання, спрямованого на формування працелюбної особистості,  можна назвати такі заходи,    де створено всі умови для всебічної підготовки учнів до життя:  в майстерні обслуговуючої, продуктивної праці учні оволодівають  професією складальника виробів для підприємств УТОСу. Їх уміння і навички оцінюються кількістю і якістю виготовленої продукції, яка проходить перевірку на підприємстві    УТОСу  № 4 м. Києва з відповідною оплатою згідно норм виробництва.

10. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Класні керівники та вихователі тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців, відвідуючи їх вдома, спілкуючись з родинами.

Кожного семестру  проводились класні батьківські  збори: «Союз сім’ї та школи», «Незабаром закінчення навчального року», «Дай руку, першокласнику!»

11. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

      Учням надавалась постійна медична допомога. Двічі на рік проходив поглиблений медичний огляд, за наслідками якого проводилось планове профілактичне та стаціонарне лікування дітей у клініках  м. Києва. Протягом року всім дітям згідно графіка проводили профілактичні щеплення. Класними керівниками проводилися бесіди з попередження різноманітних захворювань: грипу, туберкульозу, кишкових захворювань, СНІДУ та атипової пневмонії. Для проведення профілактичного лікування та здійснення корекційної роботи в школі працює офтальмологічний кабінет, який обладнаний сучасним спеціальним устаткуванням. Всі вихованці забезпечені окулярами та збільшуваними лінзами за рахунок спонсорських коштів. Колектив школи постійно шукає шляхи до поліпшення роботи з дітьми – інвалідами.

Медичні працівники  організовують систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечують профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи. Відповідно цих списків видається наказ по школі

Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі Києво – Святошинської центральної лікарні, в якій щорічно проходять поглиблені медичні огляди за графіком кабінету профогляду. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медичної сестри школи.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів

 

України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами учні школи забезпечені повноцінним п ятиразовим харчуванням. Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільних спартакіад, бесід за участю лікарів ЦРЛ, показ відеофільмів про шкідливість куріння, вживання наркотиків, алкоголю, виступи працівників ДАІ  на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи із збереження життя і здоров’я дітей», у яких запланована належна робота оздоровчого характеру.

 

 

12. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Згідно річного плану роботи школи протягом 2015-2016 навчального року в закладі проводилась робота щодо забезпечення безпечних умов життєдіяльності та попередження дитячого травматизму серед учнів, яка була організована і проводилась відповідно до програми курсу «Основи здоров’я» та «Основи безпеки життєдіяльності», програми попередження побутового травматизму, рекомендацій Міністерства освіти і науки, департаменту освіти і науки та ряду нормативно - правових документів. На початку навчального року були видані накази про призначення відповідальних осіб за протипожежну безпеку та за роботу з питань попередження дитячого травматизму.

 

На початку року були складені акти - дозволи на проведення занять у спортзалі, кабінетах фізики, хімії, біології та трудового навчання. Також у цих кабінетах є інструкції з правил безпечної поведінки під час проведення практичних робіт та журнали інструктажів учнів.

 

Тематичні бесіди з профілактики травматизму проводять класні керівники. В усіх класах проведені заплановані бесіди з попередження різних видів травматизму, записані пам’ятки на час канікул. Постійно проводяться додаткові бесіди у зв’язку з трагічними випадками, які сталися в районі, області або країні.

В школі ведеться систематична  робота з профілактики випадків ВІЛ/СНІДу. Класні керівники та вихователі проводять цикл бесід «За здоровий спосіб життя» та за тематикою, запропонованою Міністерством освіти. В методкабінеті є підбірка матеріалів і наочності «На допомогу класним керівникам» ( з профілактики вживання алкоголю, куріння, наркоманії, з профілактики ВІЛ/СНІДу, матеріали з пожежної безпеки,  дорожнього руху,  попередження травматизму при користуванні електроприладами тощо).

Протягом року в школі організовувались зустрічі з працівниками районної служби у справах сім’ї і молоді, які проводили бесіди з учнями  з профілактики вживання алкоголю, тютюнопаління, вживання наркотиків, профілактики захворювань на СНІД. Неодноразово учні зустрічались із  дільничним інспектором,  який вів бесіди з учнями старших класів  про відповідальність за правопорушення та порушення правил дорожнього руху.

 Школа дотримується правил протипожежної безпеки: 1) розроблені плани евакуації, є найперші засоби гасіння – вогнегасники, вказані  запасні виходи; 2)розроблені правила електробезпеки: справна електропроводка, є маркірування та кріплення розеток, вимикачів, відсутні оголені дроти. Загальний санітарно-гігієнічний стан задовільний, постійно проводиться вологе прибирання усіх приміщень, провітрювання класних кімнат.

На початку року проведено медичний огляд учнів, проаналізовано результати, розглянуто на нараді та батьківських зборах.

В травні місяці 2016 року були розроблені заходи з оздоровлення дітей.

У школі ведеться журнал обліку нещасних випадків та випадків травматизму, які сталися в школі або вдома. За 2015-2016 навчальний рік нещасних випадків зареєстровано не було. Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу та інших нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня та спортзал мають необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності.

Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорі.

 Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відзначити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В закладі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

13. Фінансово-господарська діяльність.

Школа – інтернат знаходиться в пристосованих приміщеннях, крім корпусу естетичного виховання, тому  потребує постійного належного ремонту. В 2015 -2016  році  проведено косметичні ремонти в усіх шкільних приміщеннях. З метою покращення матеріальної бази постійно вишукуються шляхи залучення позабюджетних коштів для розбудови і розвитку.  Тільки в цьому навчальному році було використано  201185 гривень позабюджетних коштів на:

 • дах  - 166700 грн.;
 • продукти харчування  - 16697 грн.;
 • м який інвентар , господарчі товари – 17820 грн.

(музичний центр, канцтовари, ігри, іграшки).

     (коврова доріжка, рушники, дитячий одяг, ноутбуки, електродуховка, швейні машини, машинка для вишивання, ксерокс, обігрівачі, фотоапарати, мікрофони, посуд).

       Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості в роботі відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Працівниками  бухгалтерії школи планово проводиться інвентаризація майна. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу.  Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються працівниками школи.

 

14.Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

 У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та їх проектами.

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання закладу, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як вивчення стану викладання предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладі. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва КЗ «Боярська спеціальна загальноосвітня школа –ітернат І-ІІ ступенів» є  близьким до демократичного, тому що більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й приймаються різні варіанти рішень. З них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ, переважають такі методи керівництва, як порада, особистий приклад, похвала. Ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

З метою виявлення суспільного рейтингу й іміджу школи, адміністрацією  закладу запропоновано щорічне анкетування учнів та їх батьків: « Школа очима батьків, учитель очима учнів». Суспільна оцінка діяльності школи обумовлюється єдністю існуючої суспільної думки серед населення міста а саме: учнів, які у своїх оцінках спираються на рівень наукової і практичної підготовки, яку їм надають педагоги; батьки, які оцінюють діяльність навчального закладу з тієї позиції, наскільки вона ефективна, чи успішно розвиваються та вдосконалюються здібності, уміння і навички їхніх дітей, наскільки дітям комфортно і затишно в закладі; педагогічних працівників, які розглядають заклад освіти з позиції внутрішнього трудового розпорядку й високої корпоративної культури, яка забезпечує практичне підвищення ефективності школи та впливає на мотивацію трудової діяльності. Завдяки реалізації корпоративної стратегії формується і розвивається авторитет педагогічного колективу, а це у свою чергу, є підґрунтям до формування іміджу школи. Велику роль у формуванні корпоративної культури відіграють такі важливі атрибути, як шкільні свята, КВК, колективні, творчі справи, що демонструють згуртованість педагогічного колективу.

 

Директор школи                                                                       З.І.Маріогло

Переглядів: 953 | Додав: Elena | Рейтинг: 0.0/0